Kvalitetsarbete

För oss på Aqtio AB är Ditt välmående vårt fokus, därför är hög kvalitet viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten för att ge Dig en tryggare vardag! 

Vi har upprättat rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt. Vi använder oss av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningen kompetens utvecklar sig kontinuerligt med inriktning på det regelverk som reglerar vår verksamhet. 

Exempel på rutiner som hjälper oss att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.

Rutin för Lex Sarah

Rutin för dokumentation

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Rutiner för samverkan

Rutin för synpunkter och klagomål

Rutin för den enskildes inflytande & bestämmanderätt

  • Miljö- vi arbetar systematiskt för att undersöka verksamhetens miljöpåverkan och lyfta fram goda exempel är vår ambition att öka miljömedvetenhet hos alla som verkar hos oss och med hjälp av ökade kunskaper kring miljöbegreppet, lyckas bidra till en minskad miljöpåverkan.