Medarbetare & kompetensutveckling

  • Aqtio AB ser att personalen har en pedagogisk utbildning och omvårdnadsutbildning men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personalen måste ha erfarenheter av tidigare arbete med aktuell målgrupp. Föreståndare Shamiram Carlsson har gedigen erfarenhet och utbildning inom aktuell målgrupp samt lagrum. Shamiram Carlsson har avlagt arbetsterapeutexamen och är legitimerad arbetsterapeut sedan år 2013. Verksamhetens bemanning styrs från klientens behov.