Medlem i Vårdföretagarna

Ett medlemskap i Vård­företagarna är en kvalitetsstämpel.
Aqtio är medlem i Vårdföretagarna.

Medlem i Vårdföretagarna
Vi arbetar aktivt för att du som patient, brukare eller anhörig ska få bästa
möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i
Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och
omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med
ungefär 100 000 årsanställda.
Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland
annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att
företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven
nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet
• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och
omsorgen.
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och
revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning
eller i sitt uppdrag.
Trygghet
• Vi har kollektivavtal.
• Vi har kollektivavtalade försäkringar.
• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda
skatter och avgifter
Transparens
• Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet,
personal, ekonomi, ägare och styrelse.
• Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta
relevant information om oss på vår hemsida.

Läs mer på Vårdföretagarnas webbplats