Tillgänglighet

  • På Aqtio är vi alltid tillgängliga, dygnet runt. Du kan alltid ringa vårt kontorsnummer, vi ser allltid till att det finns tillgänglig person som tjänstgör under kvällar, nätter och helger, året runt. Därmed vill vi möjliggöra för Dig och Dina närstående att få den hjälp Ni behöver utan onödiga dröjsmål.