Trygghet

  • Vi anser det viktigt att Du garanteras att känna hundra procent trygghet genom att bo hos oss. Integritet och självbestämmande utgör grunden i vårt förhållningssätt och Du kan räkna med att vi i varje enskild situation anstränger oss till vårt yttersta för att Du ska uppleva tillförlitlighet och professionalism. Det är anledningen till att vår verksamhet drivs enligt tydliga metoder och genomsyrar våra värdegrunder och vår vision. Vår visionär att ”Livet ges mening genom VAD vi gör” Värdegrunder: Meningsfullhet Engagemang & Respekt Vi vill att alla i aqtio ska känna trygghet därför lägger vi även stor vikt på att personal ska få en bra introduktion för att stärka deras roller och utförandet av arbetet.