Vision & Värdegrund

  • Vår visionär att ”Livet ges mening genom VAD vi gör” Värdegrunder: Meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter för att bryta isolering, förstärka det positiva och öka delaktighet. Engagemang där vi har personal med sort engagemang, kunskap och intresse för andra människor och som arbetar med helhetssyn på hela din livssituation. Respekt för din självbestämmanderätt och integritet och att du ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.