Hur gör vi?

Nyfikenhet

Vi ser hela människan i sitt sammanhang. Vi engagerar oss fullt ut för att få en helhetssyn, förstå din livssituation och stötta dig i aktiviteter i det dagliga livet och i kulturella och fysiska aktiviteter. Nyfiket söker vi en förståelse för dig och det du behöver för att kunna göra det ingen trodde att du kunde göra. Det är en nyfikenhet som kräver tålamod och ihärdighet. Den kräver att vi prövar oss fram och söker kreativa lösningar. Vi är övertygade om att det finns en väg framåt – det gäller bara att hitta den.

 

 

 

Trygghet och tillgänglighet

Din bostad är ditt hem. Du bjuder hem din familj och dina vänner. Du inreder så att du trivs. Vi bekantar dig med ditt närområde.

Vi är en liten verksamhet där alla känner alla. Där får du möjlighet att lära känna alla som kommer att jobba med dig.

Vi finns för dig dygnet runt alla dagar om året. Vi finns också tillgängliga för dina anhöriga. Vi är lätta att nå och vi svarar och agerar snabbt.

 

 

 

Delaktighet och inflytande

Du har en självklar rätt till självbestämmande och inflytande på vårt arbete tillsammans. Vi lär känna varandra så att vi bygger lyhördhet och tillit. Vi kommunicerar tydligt och bemöter dig där du befinner dig just nu. Det är vårt ansvar att förstå dig, motivera dig och stötta dig. Vi försöker i varje situation hitta en lösning tillsammans.

Du är huvudpersonen och vi kommer överens om vad vi ska uppnå. Vi har förväntningar på varandra för att en utveckling ska ske.