Vilka är vi?

Verksamhetsidé

Aqtio är hämtat från det latinska ordet för ”aktivitet”. För oss innebär det att en person ska kunna utföra de uppgifter den vill, kan och behöver för att tillfredsställa sina behov och uppnå sitt livsmål.

Vi ville starta en verksamhet som tydligt satte aktivitet i centrum. Genom att arbeta med den boendes målmedvetenhet, initiativförmåga och färdigheter kan vi skapa en ökad livskvalitet. Det ger en ökad möjlighet att fungera i sociala sammanhang som annars kan vara utmanande. Sammantaget ger detta mening i livet och en ökad delaktighet i samhället.

Grunden för vår verksamhet är aktivitetsvetenskap. Det är en vetenskap som vi tillämpar som stöd för att förstå den boendes förutsättningar, hitta modeller för att åstadkomma förändring och mäta effekten av våra insatser.

Våra värderingar

I vårt värdegrundsarbete utgår vi ifrån vad det betyder för den boende. Våra handlingar i vardagen ska bedömas utifrån hur det påverkar individen. Detta synsätt innebär att vi får ett konkret underlag för att i vardagen diskutera hur vi lever upp till våra värderingar. Vi ska ge den boende:

  • meningsfullhet i aktiviteterna för att bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa, bryta isolering, förstärka det positiva och öka delaktighet.
  • engagemang i aktiviteterna för att bidra till en bättre självkänsla, färre psykiska symtom, och bättre livskvalitet.
  • självrespekt för att bidra till ökat självbestämmande och integritet.

 

Närhet

Vi som äger och driver Aqtio träffar dagligen våra boende. Vi ser och löser problem på plats när de uppstår. Vi anpassar våra insatser så att du får det stöd som just du behöver.

Vårt kontor och samlingslokal ligger mitt i bostadsområdet och där sitter också vi som är ansvariga för verksamheten.