Om oss

Aqtio tar emot klienter i personkrets 1 enligt LSS eller klienter med likande problematik i stödboende enligt SoL. De som bor hos oss är personer i åldersspannet 18–55 år, oftast med medeltungt eller tungt vård- och omsorgsbehov.

Verksamheten etablerades med grundtanken att människor får mening i livet genom de aktiviteter som de utför och genom den självständighet med vilken vi kan utföra dem. Därför utgör aktivitetsvetenskap vår teoretiska grund.

När en klient kommer till oss börjar vi med att lära känna varandra för att förstå hur vi bygger en väl fungerande kommunikation, vad vi ska arbeta med för att få i gång ett bra samarbete samt vilka livsmål den enskilde har.

Med detta som bas inleder vi med arbete att få de vardagliga behoven tillgodosedda och arbetar med sådana aktiviteter som stegvis kan leda till en alltmer stabil tillvaro.

När vi har befäst grunden blickar vi framåt mot den enskildes livsmål och önskningar. Här arbetar med ett att utmana föreställningar om vad som är möjligt. Det handlar om att utveckla det sociala livet, öka förmågan att röra sig självständigt i samhället och göra saker som är meningsfulla och roliga.

Vi tror på att alla våra boende har en potential för utveckling och vår främsta utmaning och uppgift är att hitta vägar för att ta tillvara denna potential.