våra verksamheter

Bårsta service bostad 

Din bostad är ditt hem. Du bjuder hem din familj och dina vänner. Du inreder så att du trivs.  Du kan ha husdjur i ditt hem.

Bårsta Service bostad består av tolv fullt utrustade lägenheter på cirka 36-55 kvm utspridda i flera punkthus. I närområdet finns naturområden med friluftsspår, idrottsplatser och badplats. Boendet ligger nära Södertälje Centrum och med gångavstånd till kollektivtrafik och mataffärer. Från Södertälje centrum kan Du resa direkt med pendeltåg och buss till Liljeholmen, kungens kurva, Stockholm City. Du kan även resa med SJ tåg från Södertälje Syd.

För oss på Aqtio är Ditt välmående vårt fokus, därför är hög kvalitet viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten för att ge Dig tryggare vardag. Integritet och självbestämmande utgör grunden i vårt förhållningssätt och Du kan räkna med att vi i varje enskild situation anstränger oss till vårt yttersta för att Du ska uppleva tillförlitlighet och professionalism. Det är anledningen till att vår verksamhet drivs enligt tydliga metoder och genomsyrar våra värdegrunder och vår vision. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med för var tid gällande lagstiftning och föreskrifter, som en yttre ram. Som en inre ram har verksamheten också att förhålla sig till nämndens beslut samt Dina individuella behov och önskemål av stöd och service. Vi anlägger också vetenskapligt underbyggda synsätt och arbetsmodeller samt noga utarbetade värdegrunder.

På boendet finns personal på plats dygnet runt med sovande jour. 

Kom gärna förbi på studiebesök!

Gröndals daglig verksamhet 

Syftet med verksamheten är att bidra till Din personliga utvecklingen och främja hälsa och välmående genom aktivitet och att skapa delaktighet i samhället. Ett övergripande mål är att på kortare eller längre sikt utveckla Din möjlighet till arbete. Verksamheten grundas på vetenskapligt beprövande metoder ur ett arbetsterapeutiskt synsätt.

Verksamheten erbjuder Friskvård inomhus och utomhus som gym, pingis, basket, fotboll, promenader, yoga mm..

Verksamheten erbjuder aktiviteter, som sker i samarbete med hyresvärden, där Du får utföra arbetsuppgifter som till exempel ta hand om området genom att kratta löv, skotta snö, vattna, plantering, gräsklippning, skräpplockning och annat trädgårdsarbete. 

Verksamheten erbjuder även aktiviteter, som sker i samarbete med Hjälpmedel Utan Gränser (HUG), där Du får göra i ordning hjälpmedel som ska skänkas bort och skickas utomlands till Sjukhus, organisationer, skolor/universitet som inte har tillgång till hjälpmedel. HUG arbetar för att barn och vuxna med funktionsnedsättning i låginkomstländer ska få möjlighet till ett aktivt liv i länder där hjälpmedel ännu inte är en självklarhet. HUG har skickat hjälpmedel till Kuba, Afrika, Indien, Ukraina. 

Andra aktiviteter som erbjudas är köksaktivitetsträning, handarbete, hantverk, konstarbete. Vi lägger stor vikt på balans mellan aktivitet och vila, därför får Du även möjlighet att vila i avskild och lugn miljö, även duscha och basta.

Kom gärna förbi på studiebesök!

AQTIO Stödboende

Vårt stödboende vänder sig till Dig som är 22 år och äldre. Vi har personalbemanning dygnet runt. 

Vi arbetar med strukturerade handlingsplaner i nära samarbete med klient och andra viktiga aktörer. Din hälsa är viktig för oss och därför stöttar vi Dig i alla aktiviteter i det dagliga livet som näringsintag, matlagning, fysiska aktiviteter, sömnrutiner etc. Huvudsyftet är att arbeta med strukturer, rutiner, få en fungerade vardag och under trygga former behöver träna och förbereda sig för ett självständigt boende och meningsfullt liv.